Mój Ogrodniczy

blog ogrodniczy

zawory bezpieczeństwa
Budownictwo

Zawory bezpieczeństwa. 3 rzeczy, o których warto wiedzieć

Zawory bezpieczeństwa to rozwiązanie, jakie stosuje się, aby zabezpieczyć instalacje i urządzenia technologiczne przed niekontrolowanym wzrostem ciśnienia oraz jego negatywnymi skutkami, np. eksplozją zbiornika. Jak działa zawór? Otóż w chwili, gdy ciśnienie gazu lub cieczy przekroczy swoją dopuszczalną wartość, urządzenie samoczynnie otwiera się, eliminując ryzyko wybuchu. Z tego typu zaworami mamy na co dzień do czynienia wszyscy. Instalowane są one bowiem m.in. w instalacjach centralnego ogrzewania. Co warto wiedzieć na temat zaworów bezpieczeństwa? Z pewnością te trzy rzeczy.

Najpopularniejsze rozwiązania to zawory sprężynowe oraz upustowe. Jaka jest między nimi różnica?

Jak już zostało wspomniane na początku, zawory bezpieczeństwa mają za zadanie nie dopuścić do negatywnych skutków wzrostu ciśnienia w instalacji lub urządzeniu. Ich mechanizm działania jest zawsze taki sam – zawór otworzy się samoczynnie w momencie, gdy wartość ciśnienia przekroczy określoną granicę. W wybranych przypadkach otwieranie się zaworu może przebiegać jednak stopniowo. Wówczas mamy do czynienia z zaworem bezpieczeństwa upustowym, jednym z popularniejszych na rynku.

Obok wymienionego rozwiązania popularną opcją wśród zaworów bezpieczeństwa są zawory sprężynowe. W tym przypadku, gdy ciśnienie przekroczy zadana wartość następuje samoczynne otwarcie zaworu i odprowadzenie całej nadwyżki medium do atmosfery lub podłączonego do instalacji zbiornika.

Zawory sprężynowe mogą mieć wykonanie kołnierzowe lub gwintowe

Nie wszyscy wiedzą, że sprężynowe zawory bezpieczeństwa nie potrzebują doprowadzania energii z zewnątrz. W przypadku awarii zewnętrznego źródła energii mogą więc nadal działać, utrzymując pożądany poziom bezpieczeństwa instalacji. Ten fakt przemawia zdecydowanie na korzyść tego typu urządzeń, które cieszą się w związku z tym większym zainteresowaniem, niż inne blokady, zabezpieczenia i układy regulacji.

Zawory sprężynowe można sklasyfikować m.in. ze względu na rodzaj przyłączy. Podstawowy podział wyróżnia tutaj zawory bezpieczeństwa z przyłączami kołnierzowymi oraz z przyłączami gwintowymi, a także kilka rozwiązań mieszanych, np. zawory z przyłączem gwintowym na wlocie i kołnierzowym na wylocie.

Wybierając zawór bezpieczeństwa warto zwrócić uwagę na wymagania systemu oraz normy

Zawory bezpieczeństwa zawsze dobieramy zgodnie z indywidualnymi wymaganiami instalacji. Dodatkowo, aby zawór działał prawidłowo, niezawodnie i bez zakłóceń ważny jest właściwy dobór jego wielkości. W praktyce oznacza to, że przepustowość zaworu nie może być mniejsza od maksymalnej wydajności urządzenia, jakie jest źródłem ciśnienia (będzie to np. kocioł w instalacji centralnego ogrzewania).

Ważne jest również, aby wybierany zawór spełniał określone normy – polskie i europejskie. Urządzenia zabezpieczające przed nadmiernym ciśnieniem powinny spełniać wymagania określone w normie PN-EN ISO 4126-7:2013-12.